VBO & werkgroepen
Login

Heemkunde Ulendonc
Als werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind zijn we met een kleine groep mensen bezig om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen en vervolgens met regelmaat in het najaar een tentoonstelling te kunnen organiseren.

voorzitter: Kees v. Haaf

Bestuurders: Piet v. Gorp (secretaris), Bert Sibon, Giel Meester, Ludo Louwet en Martha Leltz is in 2021 afgetreden


Adres: Maalderijstraat 22

Email: pietvangorp@casema.nl

Telefoonnummer: 0162-431834 of 06-40921292


Achtergrond
Vanaf 1986 is de Heemkunde Werkgroep Ulendonc actief in Oosteind. Als werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind zijn we met een kleine groep mensen bezig om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen.
Elk jaar kiezen we een onderwerp dat we vervolgens gaan uitwerken en in het najaar organiseren we met het (verkregen) materiaal een tentoonstelling. Door de leden van de werkgroep worden er - passend bij het thema - teksten geschreven en een boekje gemaakt.
Maandelijks komen we in het Oostquartier bijeen.
Intussen is ons archief al behoorlijk gegroeid. Als eerste hebben we de boekjes die door ons zelf in de loop van de jaren zijn uitgeven.
Verder schaffen we zo af en toe - als de kas dat toelaat - boeken aan die voor onze groep interessant zijn.
Soms krijgen we ook schenkingen van mensen of verenigingen die zelf iets verzameld hebben, waarvan ze vinden dat daar een grotere groep plezier aan kan beleven.
Veel foto’s hebben we verzameld van vroeger.
Maar er worden ook nu regelmatig foto’s gemaakt met het oog op de toekomst. Uit de media worden berichten over Oosteind uitgeknipt en verzameld.

De groep is nooit groot geweest, momenteel zijn er nog zes personen actief. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom.
Heeft de geschiedenis van Oosteind uw interesse en wilt u eens bekijken of de werkgroep wat voor u is neem dan contact met ons op!

Tentoonstelling en boekjes
Al 30 jaar – 1987/2017 – verzorgt de Heemkundegroep “Ulendonc” - ieder jaar de uitgifte van een boekje met een bijbehorende expositie.
Wat begon met het item Arnold Minjon, is het thema in 2017: “Een wereld van verschil”. Zie onderstaand overzicht.
1987 Arnold Minjon
1988 Agrarisch Oosteind
1989 Leerlooierijen van Oosteind
1990 De Zuider stoomtram door Oosteind
1991 Uitgave t.g.v. het eerste lustrum
1992 St.Jan den Doper. Kerk 140 jaar. 1852/1992
1993 School en onderwijs 1798/1993
1994 Van Mobilisatie tot Bevrijding
1995 Wat bleef en wat verloren ging
1996 Buurten op Oosteind
1997 Winkels in Oosteind
1998 Geen boekje i.v.m. de verbouwing van ’t Oostquartier
1999 Missie en kindsheid
2000 Jongensschool – Patronaat – Oostquartier
2001 De Willemspolder
2002 150 jaar Joannes de Doper Oosteind (parochie en kerk)
2003 Het jaar van de boerderij
2004 Overlijden, uitvaart en begraven
2005 De Groenendijk
2006 Op bedevaart
2007 Geen boekje maar voorbereiding 700 jaar Oosteind
2008 700 jaar Oosteind
2009 Melkfabriek De Eendracht Oosteind
2010 Muziek in en uit Oosteind
2011 Jubileum tentoonstelling 25 jaar Heemkunde
2012 Bijzondere jubilea
2013 Oosteind en zijn beschermheiligen
2014 50 jaar VBO
2015 Geen boekje maar openbare Lezing over Vlaamse schuren door Ramko Hamelinck
2016 Eerste Heilige Communie
2017 Een wereld van verschil
2018 filmopnamen - geen boekje uitgebracht
2019 Het huwelijk

Hebt u belangstelling in een van deze boekjes dan kunt u contact opnemen met secretaris P.van Gorp, tel 0162-431834 ofwel bovenstaand emailadres.
Er zijn nog enkele exemplaren voorradig.

Bidprentjes
Onze vereniging verzamelt al tientallen jaren bidprentjes van personen die geboren, woonachtig danwel gestorven zijn in Oosteind. Hebt u vragen over een familielid of anderszins dan kunt u contact met ons opnemen.
Indien u zelf bidprentjes heeft en daar een (andere) bestemming aan wilt geven, dan houden wij ons aanbevolen deze te mogen ontvangen.

De Schakel
Het dorpsblad de Schakel wordt bewaard en zodra de jaarlijkse uitgave compleet is wordt die ingebonden en keurig bewaard.

Digitaliseren
Momenteel zijn we bezig met het digitaliseren van de foto’s en mediaberichten, zodat we - zodra alles gereed is - op eenvoudige wijze de verzamelde gegevens kunnen opzoeken en terugvinden.

Oude filmopnamen over Oosteind.
Op vrijdag 26 oktober 2018 vertonen wij: de Heemkundegroep Ulendonc i.s.m. KBO Oosteind oude filmopnamen over Oosteind.
U bent allemaal van harte uitgenodigd in het Oostquartier om deze unieke opnamen te komen bekijken.
De toegang is gratis en de film begint om 20.00 uur.

Tentoonstelling in oktober 2019.
Deze tentoonstelling gaat over Het Huwelijk.
In de bovenzaal van 't Oostquartier. Op zaterdag 26 oktober 2019 van 14.00/17.00 uur en op zondag 27 oktober van 11.00/17.00 uur.
Graag tot ziens. Veel mensen uit Oosteind hebben info en foto\'s aangeleverd om deze tentoonstelling te vervolmaken.

Het Jaar 2020.
Vanwege de Coronacrisis en de vele infecties die hiermee verband houden, hebben wij als Heemkunde besloten dit jaar géén expositie te houden. Wel zijn we nog steeds bezig met het verzamelen van foto's en het archiveren van ontvangen info.Nieuws

Agenda

Over Oosteind

VBO & werkgroepen

Verenigingen

Contact

Heemkunde Ulendonc
Als werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind zijn we met een kleine groep mensen bezig om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen en vervolgens met regelmaat in het najaar een tentoonstelling te kunnen organiseren.

voorzitter: Kees v. Haaf

Bestuurders: Piet v. Gorp (secretaris), Bert Sibon, Giel Meester, Ludo Louwet en Martha Leltz is in 2021 afgetreden


Adres: Maalderijstraat 22

Email: pietvangorp@casema.nl

Telefoonnummer: 0162-431834 of 06-40921292


Achtergrond
Vanaf 1986 is de Heemkunde Werkgroep Ulendonc actief in Oosteind. Als werkgroep van de Vereniging Belangen Oosteind zijn we met een kleine groep mensen bezig om de geschiedenis van ons dorp vast te leggen.
Elk jaar kiezen we een onderwerp dat we vervolgens gaan uitwerken en in het najaar organiseren we met het (verkregen) materiaal een tentoonstelling. Door de leden van de werkgroep worden er - passend bij het thema - teksten geschreven en een boekje gemaakt.
Maandelijks komen we in het Oostquartier bijeen.
Intussen is ons archief al behoorlijk gegroeid. Als eerste hebben we de boekjes die door ons zelf in de loop van de jaren zijn uitgeven.
Verder schaffen we zo af en toe - als de kas dat toelaat - boeken aan die voor onze groep interessant zijn.
Soms krijgen we ook schenkingen van mensen of verenigingen die zelf iets verzameld hebben, waarvan ze vinden dat daar een grotere groep plezier aan kan beleven.
Veel foto’s hebben we verzameld van vroeger.
Maar er worden ook nu regelmatig foto’s gemaakt met het oog op de toekomst. Uit de media worden berichten over Oosteind uitgeknipt en verzameld.

De groep is nooit groot geweest, momenteel zijn er nog zes personen actief. Nieuwe leden zijn dan ook van harte welkom.
Heeft de geschiedenis van Oosteind uw interesse en wilt u eens bekijken of de werkgroep wat voor u is neem dan contact met ons op!

Tentoonstelling en boekjes
Al 30 jaar – 1987/2017 – verzorgt de Heemkundegroep “Ulendonc” - ieder jaar de uitgifte van een boekje met een bijbehorende expositie.
Wat begon met het item Arnold Minjon, is het thema in 2017: “Een wereld van verschil”. Zie onderstaand overzicht.
1987 Arnold Minjon
1988 Agrarisch Oosteind
1989 Leerlooierijen van Oosteind
1990 De Zuider stoomtram door Oosteind
1991 Uitgave t.g.v. het eerste lustrum
1992 St.Jan den Doper. Kerk 140 jaar. 1852/1992
1993 School en onderwijs 1798/1993
1994 Van Mobilisatie tot Bevrijding
1995 Wat bleef en wat verloren ging
1996 Buurten op Oosteind
1997 Winkels in Oosteind
1998 Geen boekje i.v.m. de verbouwing van ’t Oostquartier
1999 Missie en kindsheid
2000 Jongensschool – Patronaat – Oostquartier
2001 De Willemspolder
2002 150 jaar Joannes de Doper Oosteind (parochie en kerk)
2003 Het jaar van de boerderij
2004 Overlijden, uitvaart en begraven
2005 De Groenendijk
2006 Op bedevaart
2007 Geen boekje maar voorbereiding 700 jaar Oosteind
2008 700 jaar Oosteind
2009 Melkfabriek De Eendracht Oosteind
2010 Muziek in en uit Oosteind
2011 Jubileum tentoonstelling 25 jaar Heemkunde
2012 Bijzondere jubilea
2013 Oosteind en zijn beschermheiligen
2014 50 jaar VBO
2015 Geen boekje maar openbare Lezing over Vlaamse schuren door Ramko Hamelinck
2016 Eerste Heilige Communie
2017 Een wereld van verschil
2018 filmopnamen - geen boekje uitgebracht
2019 Het huwelijk

Hebt u belangstelling in een van deze boekjes dan kunt u contact opnemen met secretaris P.van Gorp, tel 0162-431834 ofwel bovenstaand emailadres.
Er zijn nog enkele exemplaren voorradig.

Bidprentjes
Onze vereniging verzamelt al tientallen jaren bidprentjes van personen die geboren, woonachtig danwel gestorven zijn in Oosteind. Hebt u vragen over een familielid of anderszins dan kunt u contact met ons opnemen.
Indien u zelf bidprentjes heeft en daar een (andere) bestemming aan wilt geven, dan houden wij ons aanbevolen deze te mogen ontvangen.

De Schakel
Het dorpsblad de Schakel wordt bewaard en zodra de jaarlijkse uitgave compleet is wordt die ingebonden en keurig bewaard.

Digitaliseren
Momenteel zijn we bezig met het digitaliseren van de foto’s en mediaberichten, zodat we - zodra alles gereed is - op eenvoudige wijze de verzamelde gegevens kunnen opzoeken en terugvinden.

Oude filmopnamen over Oosteind.
Op vrijdag 26 oktober 2018 vertonen wij: de Heemkundegroep Ulendonc i.s.m. KBO Oosteind oude filmopnamen over Oosteind.
U bent allemaal van harte uitgenodigd in het Oostquartier om deze unieke opnamen te komen bekijken.
De toegang is gratis en de film begint om 20.00 uur.

Tentoonstelling in oktober 2019.
Deze tentoonstelling gaat over Het Huwelijk.
In de bovenzaal van 't Oostquartier. Op zaterdag 26 oktober 2019 van 14.00/17.00 uur en op zondag 27 oktober van 11.00/17.00 uur.
Graag tot ziens. Veel mensen uit Oosteind hebben info en foto\'s aangeleverd om deze tentoonstelling te vervolmaken.

Het Jaar 2020.
Vanwege de Coronacrisis en de vele infecties die hiermee verband houden, hebben wij als Heemkunde besloten dit jaar géén expositie te houden. Wel zijn we nog steeds bezig met het verzamelen van foto's en het archiveren van ontvangen info.